You are currently viewing Felhívás az előválogatást végrehajtó szerveknek a juh- és kecskehúsra vonatkozó promóciós kampányára a belső piacon

Felhívás az előválogatást végrehajtó szerveknek a juh- és kecskehúsra vonatkozó promóciós kampányára a belső piacon

(2025–2027)

Ajánlattevők

 1. INTEROVIC – Spanyol juh- és kecskehús szakmaközi egyesület – C/Agustín de Betancourt n° 17, 6 – Planta, 28003 Madrid, Spanyolország
 2. JKAE – Juh és Kecske Ágazatért Egyesület (Association for the Juep and Goat Sector), Lőportár utca 16., Budapest H-1134

*Nyílt ajánlat más lehetséges piacokra.

Fő célkitűzés

A végrehajtó szervnek a juh- és kecskehúsra vonatkozó promóciós kampányának kiválasztása a belső piacon, Spanyolország és Magyarország piacain, bár lehetőség van a piacok kiszélesítésére.

Időszak

Három év (2025, 2026 és 2027).

A program költségvetése

A program teljes költségvetése évi 2 325 000 EUR lesz, összesen 6 975 000 EUR a témán belül: AGRIP-MULTI-2024-IM-SUSTAINABLE, az Agri-Multi- 2024 pályázati felhívás keretében.

Egyedi célkitűzés

Legalább két szervezet által finanszírozott promóciós kampány kialakítása és végrehajtása a belső piacon a juh- és kecskehústermékekről alkotott kép javítása, valamint fogyasztásuk ösztönzése érdekében. A kampány magában foglalja a PR fejlesztését, a közösségi hálózatokban és a kampányhálóban végrehajtott tevékenységeket, a reklámot, a kommunikációs eszközök fejlesztését, az eseményeket, az értékesítési pontokat és egyéb, a fejlesztéshez szükséges tevékenységeket.

A végső pályázati eljárásra elfogadott pályázók maximális száma

Három

A kiválasztási folyamat szakaszai

A kiválasztási folyamat két szakaszból áll:

 1. Előválogatási szakasz: ehhez a projekt fejlesztése iránt érdeklődő valamennyi uniós ügynökségnek hitelesítő adatokat és érdemeket kell bemutatnia.

A hitelesítő adatok átadását követően három ügynökséget választanak ki a projekt végső odaítélésére vonatkozó javaslatok benyújtására.

 • A pályázati szakaszban ebben a második időszakban a kampány kidolgozásának alapjául szolgáló tájékoztató dokumentumot küldünk az előre kiválasztott vállalatoknak.

A pályázatot Madridban kell benyújtani az ajánlattevőknek a pályázat megvédése érdekében.

Előválogatási szakasz, hitelesítő adatok bemutatása

A hitelesítő adatokat e-mailben kell elküldeni a következő címre:

interovic@interovic.es

A levél tárgyának tartalmaznia kell a következő fogalmat:

„INTEROVIC – JKAE 2025–2027”

Az ügynökségnek gondoskodnia kell arról, hogy pályázatát az elfogadás határidejét megelőzően sikeresen kézbesítsék.

Az ezen időpontot követően beérkezett kérelmeket az ajánlattevők nem veszik figyelembe.

A hitelesítő adatok benyújtásának határideje a következő nap:

2024. február 25. 23:59.

A hitelesítő adatok bemutatása

A hitelesítő adatok angol és spanyol nyelven, valamint digitális formátumban kerülnek bemutatásra.

A következőkre vonatkozó információk:

 1. Valamennyi pályázó keltezéssel ellátott és aláírt pályázati levele (közös pályázat esetén), amely elfogadja az e dokumentumban leírt pályázati feltételeket.
 2. Egy vagy az összes pályázó nyilatkozatának keltezése és aláírása (közös pályázat esetén), a pályázó által aláírt nyilatkozat, amelyben kijelenti, hogy az ajánlattételre ajánlatot tevő szervekkel esetlegesen összeférhetetlenség áll fenn.
 3. Egy vagy az összes kérelmező eskü alatt tett nyilatkozata (közös kérelem esetén), a kérelmező által megfelelően keltezett és aláírt nyilatkozat, amelyben kijelenti, hogy a húságazat valamely szereplője által a gazdasági év bármely piacán végzett munkából eredő esetleges összeférhetetlenség.
 4. Nyilatkozat egy vagy valamennyi kérelmező részéről (közös kérelem esetén), a kérelmezők által megfelelően keltezett és aláírt nyilatkozat arról, hogy nem felelnek meg az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 136. cikkében felsorolt kizárási kritériumok egyikének sem.
 5. Az élelmiszer-ágazatra vonatkozó európai promóciós programokban az összehasonlítható multinacionális műveletek főbb referenciáinak listája, feltüntetve az ajánlattevőt, a nyújtott szolgáltatások célját, összegét és időtartamát.
 6. Áttekintés az ügynökségről és belső struktúrájáról, bemutatva a projekt sikeres fejlesztését.
 7. A projektért felelős csapat részletes leírása.
 8. A szolgáltatások koordinálásáért általában felelős személy neve és tapasztalata, valamint a több szervezet által finanszírozott többpiaci kampányok során szerzett tapasztalatainak részletei. Ideális esetben az ügynökségnek tapasztalata lesz az Európai Unió által társfinanszírozott kampányok végrehajtásában.
 9. A projektért felelős csapat részletes leírása.
 10. Az európai piacok ismeretének bizonyítéka, különösen azoké, amelyek ebben a gyakorlatban orientáltak.
 11. A projektben részt vevő helyi vállalatok/irodák áttekintése az egyes érintett országokban, a projektért felelős csapatok részleteivel együtt.

Az 1., 2., 3. és 4. pont kötelező. Ha a fenti dokumentumok egyikét sem kapja meg, a hitelesítő adatok nem minősülnek érvényesnek.

Ennek az információnak az a célja, hogy az ajánlattevők tisztességes képet kapjanak igényeik és az ügynökségek ajánlatai közötti összhangról, valamint arról, hogy az ügynökségek képesek-e az Európai Unió által társfinanszírozott kampányt mind technikai, mind adminisztratív szinten irányítani.

A kérelmek értékelésének kritériumai

 • A benyújtott referenciák és az európai programok relevanciája, 20 pont
 • Az európai célpiacok ismerete, 20 pont
 • Az Ügynökség képessége a multinacionális projektek végrehajtása és koordinálása terén szerzett tapasztalatok bemutatására, 20 pont
 • Jelenlét az egyes célpiacokon, 20 pont
 • A projekthez rendelt csapat tapasztalatának szintje, 20 pont

Ezeket a kritériumokat a konzorcium műszaki csapata a későbbiekben, több mint 3 validált pályázat beérkezése esetén, az INTEROVIC technikusai által javított pontszámra vonatkozó javaslat alapján a Szakmaközi Promóciós Bizottság, valamint az INTEROVIC és a JKAE által létrehozott konzorcium vizsgálja felül.

Az ajánlattétel feltételei

Az előválogatási szakaszt teljesítő pályázóknak figyelembe kell venniük a következő kérdéseket:

 1. A versenyvizsga célja egy európai társfinanszírozású promóciós programra irányuló pályázat. Az európai pályázati felhívásban meghatározott határidő azt jelenti, hogy 2024 novembere előtt nem lehet végleges és határozott választ adni. A kiválasztott ügynökség vállalja, hogy ajánlata érvényességét addig az időpontig fenntartja, és előtte nem lehet szerződést aláírni.

Ha az európai uniós finanszírozás nem garantált, a versenyt semmisnek kell nyilvánítani.

 • Ez a pályázati eljárás nem jár díjazásban: nem nyújtanak pénzügyi ellentételezést azoknak a pályázóknak, akiknek az ajánlata sikertelen. Az adóval együtt 2 500 EUR összegű kártérítést azonban a kiválasztott ügynökség(ek)nek kell kifizetni, ha a pályázati eljárás nem fejeződik be, mert az ajánlattevők lemondják a projektet. Nem fizetnek kártérítést, ha a pályázati eljárás azért nem sikeres, mert egyik szerv ajánlata sem felel meg az ajánlattevők követelményeinek, és újabb pályázati eljárást szerveznek.
 • A kiválasztott pályázóknak továbbított információk szigorúan bizalmasak, és az adatok intézményi jellege miatt más ügyfelek esetében nem használhatók fel.
 • Előfeltétel, hogy a pályázatra pályázni kívánó valamennyi vállalkozás a pályázat benyújtásakor minden piacon hozzáférjen irodához, fióktelephez vagy kijelölt partnerhez. Ha megnyitják magukat egy új piac előtt, kötelesek lesznek helyi partnert keresni.
 • A kiválasztott pályázóknak részletes ajánlásokat kell benyújtaniuk, mind általános, mind országonként.
 • A pályázók javaslatainak a következő szempontokra kell kiterjedniük:
 • Stratégiai elemzés
 • Kreatív javaslatok, amelyek a kampány célkitűzéseivel foglalkoznak
 • Részletes cselekvési terv országonként
 • A kampány végrehajtási ütemterve minden egyes piacon
 • Becsült részletes költségek euróban (héa nélkül) a költségvetési kereten belül
 • A javaslatban a legjobb ár-érték arány biztosítása érdekében követendő kritériumok.
 • Javasolt számszerűsíthető fő teljesítménymutatók minden egyes kampányelemre vonatkozóan
 • Az Ügynökség hitelesítő adatait angol és spanyol nyelven kell bemutatni. A javaslatot angol és spanyol nyelven kell benyújtani.
 • Ha a kérelmező már irányítja ugyanazon ágazat valamely gazdasági szereplőjének, illetve egy olyan ágazatnak vagy szervezetnek a kampányát, amely összeférhetetlenséghez vezethet, az adott gazdasági szereplőnek vagy szervezetnek előzetes megállapodást kell kötnie ahhoz, hogy a pályázó részt vegyen ebben az ajánlatban. Ha ezt a pályázót választják ki, előzetes megállapodásra van szükség ahhoz, hogy az ugyanabban az ágazatban működő gazdasági szereplőtől vagy egy olyan ágazattól vagy szervezettől bármilyen jövőbeli kampányt elfogadjanak, amely összeférhetetlenséget okozhat.
 • Ha a pályázó európai kampányt folytat, azt is közölni kell.
 • A kampány hozzávetőleges éves költségvetése (beleértve az ügynökségi díjakat is) 2 350 000 EUR, amelynek 80%-át az EU finanszírozza, a következő felosztással:
 1. Az ügynökségi díjak fedezik a stratégiai kreatív munka költségeit, a kampány végrehajtását és adminisztrációját, valamint az ajánlattevők által a kampány időtartamára és indoklására igényelt egyéb szolgáltatásokat, beleértve a kért fejlesztéseket is. A díj nem haladhatja meg a program költségvetésének 13%-át; ez az arány szükség esetén 5%-ra korlátozódik a médiafelületek vásárlásakor.
 2. A kiadások csak akkor merülhetnek fel, ha az ajánlattevők és a kiválasztott ügynökség keretszerződést és keretszerződést írt alá.
 3.  A kiválasztott ügynökségnek szerződést kell aláírnia.

Ajánlattételi szakasz

A kampány záró tájékoztatóját és a verseny e szakaszának eredményskáláját február 28-án küldjük meg a három döntős pályázatra. Hasonlóképpen, minden vállalat meghívást kap egy telematikai találkozóra, hogy megoldja az esetlegesen felmerülő kételyeket.

A javaslat ismeretének megkönnyítése érdekében a következő információkat csatoljuk:

 • Tájékoztató az INTEROVIC és a JTT által a 2021–203 közötti időszakban egy ehhez hasonló program kidolgozása érdekében kidolgozott kampányról.
 • A kampány referencia weboldala Spanyolországban és Magyarországon.
 • Stratégiai tanulmány a juh- és kecskehús spanyol piacának marketingjéről és kommunikációjáról, amely iránymutatásként szolgálhat a kampány megközelítéséhez, elérhető e linken.

Adminisztratív vagy technikai kérdések esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségekkel: INTEROVIC – spanyol juh- és kecskehús szakmaközi egyesület, e-mailben: interovic@interovic.es vagy a 00 34 91 833 64 72 telefonszámon.

Közzététel dátuma: 2024. január 29.

Vélemény, hozzászólás?