Rólunk

A Juh és Kecske Ágazatért Egyesület 2019-ben jött létre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség, valamint a Juh Terméktanács közös munkájának eredményeként. A szakmaközi szervezeti elismerést 2021-ben kapta meg a szervezet, amelynek tevékenységének célja a juh és kecske termékpálya tagjaival a juh és kecske termékpiac összehangolása, az ágazaton belüli közös érdekképviselet megvalósítása és a Kormányzat kiskérődző-ágazatot érintő szabályozási környezetének kialakításában való részvétel.

A szervezet célja

 • A termelés, fejlesztés, feldolgozás, kereskedelem és a fogyasztás összhangjának megteremtését,
 • A demokrácia és a piacgazdaság elveinek érvényesítése,
 • A termelés és a piac átláthatóságát,
 • A kiegyensúlyozott piaci környezet kialakítása és fenntartása,
 • Az ágazati fejlődés elősegítése,
 • A szélsőséges piaci helyzetek, érdekkonfliktusok megelőzése és kezelése,
 • A juh és kecske ágazat piaci szereplőinek megfelelő információval való ellátása az eredményes gazdasági tevékenységük fenntartásához,
 • A hazai előállítású juh- és kecskehús, valamint juh- és kecske tejtermék-fogyasztás, illetőleg a gyapjú hazai felhasználásának növelése, növelését,
 • A magyar juh és kecske ágazat társadalmi megítélésének javítása,
 • A szakmaközi szervezetekre vonatkozó EU és hazai jogszabályokban lefektetetteknek megfelelés.

A szervezet feladatai

 • Kézikönyvek készítése és publikálása a termékpálya szereplőivel kapcsolatos szerződésekre vonatkozóan.
 • Együttműködést segít a piaci szereplők között.
 • Piacszabályozó tevékenységet végez, a jogszabályok alapján, EU és magyar jogok szerint.
 • Részt vesz a termékpiac szervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában a Kormányzattal kötött megállapodás alapján.
 • Részt vesz a juh és kecske ágazat szabályozásának előkészítésében, és véleményt nyújt a termékpályára vonatkozó kormányzati intézkedésekre.
 • Javaslatot tesz szabályozásra, ha szükséges.
 • Figyeli a termékpályát befolyásoló eszközrendszer alakulását, javaslatokat tesz a jogszabályok módosítására.
 • Szakmai információs rendszert üzemeltet a tagok hatékonyságának javítása érdekében, követi a kereskedelmi adatok alakulását.
 • Javaslatokat tesz a hazai piaci szereplők érdekeinek védelme érdekében az EU szabályai keretei között.
 • Etikai normákat készít a juh és kecske termékek termékpályájára, segíti a helyes elvek érvényesülését.
 • Együttműködik tudományos intézményekkel, szakmai szervezetekkel, gazdasági kamarákkal, nemzetközi szervezetekkel.
 • Szakmai képzést nyújt, és rendezvényeket szervez.

A szervezet küldetése

 • Az Juh és Kecske Ágazatért Egyesület célja, hogy elismert és reprezentatív szakmaközi szervezetté váljon.
 • Az egyesület tagjai közösen dolgoznak a cél elérésének feltételeinek megteremtésére.
 • Az egyesület törekszik a juh- és kecskeágazat egységes képviseletének megteremtésére a termelők, kereskedők, feldolgozók és más releváns szereplők bevonásával.
 • Az egyesület előkészíti és segíti a szervezetté váláshoz szükséges lépéseket és dokumentumokat.