Csatlakozás az egyesülethez

Belépési nyilatkozat

A Szervezet rendes tagja lehet minden juh- és kecske terméket előállító termelő, ezek termékeit forgalmazásával és/vagy kereskedelmével foglalkozó, valamint a termékeit feldolgozó, felhasználó természetes és jogi személy és ezek egyesületei, szövetségei.

Az Egyesület Alapszabálya alapján termelőnek minősül, aki juh és/vagy kecske állománnyal rendelkezik és árualapot állít elő. 

A tagsági díj mértéke évente 20 Forint anyajuhonként/anyakecskénként.

Az Egyesület Alapszabálya alapján forgalmazónak/kereskedőnek minősül, aki a juh- és kecske ágazatban előállított élő vágóállatot, gyapjút, vagy tejet felvásárol, forgalmaz és készletez.

A tagsági díj mértéke felvásárolt egyedek után 20 Forint, felvásárolt gyapjú után kilogrammonként 15 fillér, felvásárolt juh- és kecsketej után literenként 15 fillér.

Az Egyesület Alapszabálya alapján feldolgozónak minősül, aki a termelő termékét a fogyasztó számára közvetlenül felhasználható formába hoz.

A feldolgozó tagsági díj mértéke felvásárolt egyedek után 15 Forint, felvásárolt gyapjú után kilogrammonként 15 fillér, felvásárolt juh- és kecsketej után literenként 15 fillér.

A Szervezet pártoló tagja az a természetes személy, és jogi-, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet, aki/amely nem válhat a Szervezet rendes tagjává, mert nem közvetlen szereplője a juh- és kecske ágazatnak, de az Alapszabályát elfogadja, egyetért az abban foglaltakkal és vállalja annak erkölcsi és anyagi támogatását.

A pártoló tagsági díj mértéke évente 100 000 Forint.

Kérem válassza ki, hogy milyen tagsági formában kíván csatlakozni az Egyesülethez.