Hírek

Változás a juhok és kecskék azonosítási és nyilvántartási rendszerében

Egyesület

Megjelent a szarvasmarha-, juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerével kapcsolatos meg nem felelésekre és az állattartási támogatási rendszerek vagy az állattartással kapcsolatos támogatási intézkedések keretében bejelentett állatokhoz kapcsolódó közigazgatási szankciók mértékének kiszámítására vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló 2021/841 EU rendelet. A rendelet célja, hogy összehangolja az említett három állatkategória azonosítási és nyilvántartási rendszerével kapcsolatos meg nem felelések figyelembevételére vonatkozó szabályokat, továbbá, hogy a szükséges egyértelműsítéseket és kiigazításokat, valamint egyszerűsítéseket megtegye.

A rendelet kimondja, hogy a mezőgazdasági üzem területén lévő azon juhot vagy kecskét, amely egyik azonosító eszközét elveszítette, meghatározottnak kell tekinteni, feltéve, hogy valamely első azonosító eszközzel továbbra is azonosítható. Emellett rendelkezik arról is, hogy meghatározottnak kell tekinteni azt a mezőgazdasági üzem területén lévő szarvasmarhát, juhot vagy kecskét, amely mindkét azonosító eszközét elveszítette, feltéve, hogy egyéb eszközök segítségével továbbra is egyedileg azonosítható, és az állattartó bizonyítani tudja, hogy már a helyszíni ellenőrzés bejelentése előtt intézkedéseket tett a helyzet orvoslására.

A rendeletet a 2021. január 1-jén vagy azt követően kezdődő igénylési évekre vagy támogatási időszakokra benyújtott támogatási kérelmekre és kifizetési kérelmekre kell alkalmazni. A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését – azaz 2021. május 27-ét – követő harmadik napon lép hatályba és szabályozásai teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.